Aktualności

Konferencja naukowo-techniczna

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” objęła Patronatem Honorowym konferencję naukowo-techniczną organizowaną przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, która przygotowana została pod egidą kwartalnika „Wodociągi Polskie”.

27. Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

W imieniu organizatora - firmy Abrys - zapraszamy do udziału w 27. Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON, który odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 12-13 grudnia 2023 r.

15.11.2023 - Problematyka prawna przyłączy Wod-Kan po wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2023 roku. Warunki budowy i umowne warunki utrzymania przyłączy Wod-Kan w tym usuwania awarii

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu n/t „Aktualne zagadnienia prawne, istotne dla przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych”,  w r