04.04.2013r. - Praktyczne zagadnienia dotyczące eksploatacji oczyszczalni ścieków

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowała w dn. 04.04.2013r. szkolenie na temat „Praktyczne zagadnienia dotyczące eksploatacji oczyszczalni ścieków, podczas którego omawiana była m. in. następująca problematyka:

1.       gospodarka biogazowa na oczyszczalni ścieków, w tym: eksploatacja ciągu biogazowego oczyszczalni z układami kogeneracji włącznie oraz wpływ rodzaju podawanych do procesu fermentacji osadów na warunki eksploatacji komór fermentacyjnych i występujące uciążliwe zjawiska eksploatacyjne,

2.    rozwiązania wykonania wybranych elementów oczyszczalni w sposób ułatwiający ich eksploatację,  filozofia podejścia do modernizacji oczyszczalni, szereg przykładów rozwiązań ułatwiających bieżącą obsługę, w zasadniczy sposób wpływających na komfort i elastyczność warunków eksploatacji oczyszczalni.                                                                                                    

     Szkolenie poprowadził Pan Maciej Kita, zawodowy technolog od wielu lat zajmujący się eksploatacją oczyszczalni ścieków o zróżnicowanej wielkości, kierownik rozruchu i technolog rozruchu szeregu oczyszczalni (np. Bielsko Biała, Częstochowa, Krzeszowiece, Sosnowiec, Myszków, Strzegom, Środa Śląska, Nowogrodziec), mający w swoim dorobku szereg projektów modernizacji oraz doradztwo w eksploatacji oczyszczalni ścieków, zarówno związanych z układami ściekowymi (szczególnie w zakresie podwyższonego usuwania związków biogennych) jak i gospodarką osadową, a także realizację gospodarki biogazowej (w ostatnich latach prace z komorami fermentacyjnymi np. w Raciborzu, Bielsku Białej, Zabrzu, Żywcu, Zawierciu, Krzeszowicach, Strzegomiu), również z wykorzystaniem energii odnawialnej w układach kogeneracji.