06.10.2016r. - Zarządzanie jakością wody w przedsiębiorstwach wodociągowych

    Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”, zorganizowała w dniu 06.10.2016r. szkolenie na temat „Zarządzanie jakością wody w przedsiębiorstwach wodociągowych w aspekcie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”, podczas którego omawiana była m. in. następująca problematyka:

  1.  Wprowadzenie – plany bezpieczeństwa wodnego.
  2.  Obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowego w świetle nowelizacji rozporządzenia.
  3.  Szacowanie ryzyka zdrowotnego wody przeznaczonej do spożycia – informacja dla konsumentów.
  4.  Harmonogram kontroli wewnętrznej i działań naprawczych – podstawowy obowiązek nadzoru nad jakością wody.
  5.  Unieruchomienie wodociągu (za i przeciw) a kodeks postępowania administracyjnego.
  6.  Podsumowanie – dyskusja.

Szkolenie poprowadzili:
•    prof. dr hab. inż. Marek Sozański z Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej,
•    mgr Agnieszka Dybała – Kamińska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Koninie.