07.02.2018r. - Zarządzanie jakością wody w przedsiębiorstwach wodociągowych w aspekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”, zorganizowała w dn. 07.02.2018r. szkolenie na temat „Zarządzanie jakością wody w przedsiębiorstwach wodociągowych w aspekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”, podczas którego omawiana była m. in. następująca problematyka:

1.   nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

2.   postępowanie przed organami administracji publicznej w świetle przepisów KPA (zamykanie wodociągu - kiedy i na jakiej podstawie),

3.   procedury lub plany bezpieczeństwa wodnego jako skuteczne narzędzie w nadzorze nad jakością wody,

4.   podsumowanie – dyskusja.

Szkolenie poprowadziła Agnieszka Dybała – Kamińska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Koninie.