07.05.2014r. - Eksploatacja i naprawa sieci kanalizacyjnej

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowała w dn. 07.05.2014r. szkolenie na temat „Eksploatacja i naprawa sieci kanalizacyjnej”, podczas którego omawiana była m. in. następująca problematyka:

1) zagrożenia korozyjne w przewodach kanalizacji ściekowej, podstawowe przyczyny uszkodzeń konstrukcji tych obiektów, wybrane wytyczne eksploatacyjne,

2) badania stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych przełazowych i nieprzełazowych, w tym:

  • wykorzystanie kamer CCTV, interpretacja wyników badań kamerą,
  • badania szczelności przewodów kanalizacyjnych,
  • badania stanu betonu w konstrukcji przewodów kanalizacyjnych, parametry wytrzymałościowe betonu, wskaźnik pH, zanieczyszczenie szkodliwymi solami,
  • pomiary deformacji przewodów z tworzyw sztucznych, sztywność obwodowa rur i jej zmiany w trakcie eksploatacji, odporność rur z tworzyw sztucznych na obciążenia punktowe i zarysowania,
  • sprawdzające obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, założenia do obliczeń, ocena stanu bezpieczeństwa konstrukcji przewodów,

3) wytyczne wyboru technologii napraw sieci kanalizacyjnych, w tym:

  • wybór terminu rozpoczęcia remontu przewodu kanalizacyjnego,
  • dobór technologii naprawy z uwzględnieniem stanu technicznego i przewidywanego okresu dalszej eksploatacji,
  • wykorzystanie chemii budowlanej w pracach remontowych,
  • zakres niezbędnych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych w projektach renowacji przewodów kanalizacyjnych,
  • wybrane, najważniejsze zapisy specyfikacji technicznych dla prac remontowych.

    Szkolenie poprowadził dr inż. Leszek Wysocki, pracownik naukowy Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, współautor 4 publikacji książkowych z zakresu projektowania, wykonawstwa i badań przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, a także kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu trwałości obiektów gospodarki wodno-ściekowej oraz kilkuset ekspertyz obiektów gospodarki wodno-ściekowej.