08.10.2015r. - Zapobieganie stratom wody w systemach wodociągowych

  Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowała w dn. 08.10.2015. szkolenie na temat „Zapobieganie stratom wody w systemach wodociągowych”, podczas którego omawiana była m. in. następująca problematyka:

  • awarie sieci wodociągowej – przyczyny i  skutki,
  • straty wody – metody określania ich poziomu,
  • metody lokalizacji awarii i likwidacji wycieków,
  • kontrola i regulacja ciśnienia w sieci dystrybucji i ich wpływ na straty wody,
  • techniki naprawy sieci wodociągowej - odnowa czy rehabilitacja przewodów. 

Szkolenie poprowadził dr inż. Florian G. Piechurski, doc. Politechniki Śląskiej w Gliwicach, pracownik naukowy i wykładowca Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków, autor wielu publikacji w dziedzinie strat wody.