11.05.2021r. - szkolenie on-line n/t: "Przejmowanie urządzeń wod.-kan."

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu on-line n/t:

 

PRZEJMOWANIE URZĄDZEŃ WOD. - KAN.

 

I.    Program szkolenia:

1.   Pojęcie urządzenia w rozumieniu u.z.z.w. oraz Kodeksu cywilnego.

2.   Kwalifikacja prawna przyłączy.

3.   Podstawy prawne żądania odpłatnego przejęcia urządzenia – wzajemny stosunek art. 31 u.z.z.w. i art. 49 par 2 k.c.

4.   Podmioty legitymowane do wystąpienia z roszczeniem.

5.   Przesłanki pozytywne żądania odpłatnego przejęcia.

6.   Przesłanka negatywna – zawarcie umowy między stronami.

7.   Określenie odpowiedniego wynagrodzenia za przejmowane urządzenie.

8.   Dopuszczalność przejęcia nieodpłatnego albo „za złotówkę”.

9.   Odpłatne przejmowanie urządzeń przyłączonych do systemu gminnego, dzierżawionego przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne.

10. Sposób ukształtowania wewnętrznych procedur przedsiębiorstwa w celu uniknięcia niekontrolowanego powstawania roszczeń o odpłatne przejęcie.

 

II. Szkolenie poprowadzą mec. Łukasz Ciszewski oraz mec. Mateusz Faron, radcy prawni Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. w Poznaniu, od wielu lat współpracującej z podmiotami sektora komunalnego w Polsce. 

 

III. Szkolenie prowadzone będzie on-line.

 

  1. Termin szkolenia: 11 maja 2021r. od godziny 1000 do 1200
  2. Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione uczestnikom w formie elektronicznej.
  3. Wymagania techniczne - dostęp do Internetu oraz możliwość odczytu obrazu i dźwięku, uczestnicy na adres e-mail podany w zgłoszeniu otrzymają zaproszenie z linkiem do udziału w szkoleniu;  wystarczy kliknąć w link lub przekopiować go do przeglądarki. Link zostanie przesłany w dn. 10.05.2021r. po godz. 1200.

 

VII. Koszt udziału w szkoleniu:

  • szkolenie jest bezpłatne dla uczestników z przedsiębiorstw będących członkami Fundacji „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”,
  • 399,- zł od 1 osoby – dla pozostałych uczestników.

 

W załączeniu formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu, który prosimy przesłać e-mailem lub faksem do dnia 07.05.2021 roku.

Załączniki: 
ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon Zgłoszenie na szkolenie.doc36 KB