11.06.2014r. - Praktyczne aspekty kwietniowej nowelizacji Prawa zamówień publicznych

  Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowała w dniu 11.06.2014r. szkolenie na temat „Praktyczne aspekty kwietniowej nowelizacji Prawa zamówień publicznych”, podczas którego omawiana była m. in. następująca problematyka:

1)  zamówienia do 30.000 euro jako zamówienie publiczne:

  • zwolnienia podmiotowe,
  • zwolnienia przedmiotowe wprowadzone nowelizacją,

2) planowanie, szacowanie zamówień w kontekście zakazu podziału zamówień na części,

3) zasady udzielania zamówień do 30.000 euro wynikające z obowiązujących przepisów (m. in. zasada równości oraz nieograniczania uczciwej konkurencji),

4) rozeznanie rynku jako instrument potwierdzający przestrzeganie zasad,

5) regulamin udzielania zamówień (przykładowy regulamin w materiałach ze szkolenia):

  • podstawy prawne tworzenia regulaminu,
  • istotne składniki (esentialia negoti) regulaminu,

6) dokumentowanie postępowań,

7) obowiązek sporządzania umów,

8) zasady odpowiedzialności za zamóweinia regulaminowe:

  • osoby odpowiedzialne,
  • odpowiedzialność dyscyplinarna, karna, cywilna,
  • sankcje za naruszenia,

9) inne problemy poruszone przez uczestników.

    Szkolenie poprowadziła Pani Kinga Ławniczak, radca prawny prowadzący kancelarię w Poznaniu, praktyk specjalizujący się w zamówieniach publicznych od 1996r., szkoleniowiec, prowadzący zajęcia na podyplomowych studiach z zakresu zamówień publicznych na Politechnice Poznańskiej, posiada duże doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych przez podmioty działające w branży sektorowej,  na co dzień współpracuje z wieloma jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwami wodociągowo - kanalizacyjnymi, ciepłowniczymi, zakładami energetycznymi, spółkami gazowniczymi, PKP, uczelniami wyższymi, placówkami naukowo – badawczymi itp., posiada bogate doświadczenie w występowaniu przed Zespołami Arbitrów oraz Krajową Izbą Odwoławczą.