13.06.2019r. - Dostęp do informacji publicznej

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu n/t: „Dostęp do informacji publicznej.

 

Program szkolenia obejmuje poniższe zagadnienia:

1.   Pojęcie informacji publicznej w świetle doktryny i orzecznictwa sądów administracyjnych, zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy.

2.   Formy udostępniania informacji, ze szczególnym uwzględnieniem udostępnienia informacji na wniosek; omówienie procedury postępowania.

3.   Próba zdefiniowania "nadużycia prawa" w dostępie  do informacji publicznej. 

4.   Analiza dopuszczalnych prawem środków pozwalających ograniczać zjawiska „nadużywania” prawa do informacji.

5.   Bezczynność podmiotu zobowiązanego, z uwzględnieniem postępowania przed sądem administracyjnym.

6.   Sankcje za nieudostępnianie informacji.

 

               Szkolenie poprowadzi mec. Joanna Kostrzewska z Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie  administracyjnym, zarówno materialnym, jak i procesowym, z uwzględnieniem prawa samorządowego. Opiniuje oraz opracowuje kompleksowe rozwiązania związane z dostępem do informacji publicznej, wspiera prawnie jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki komunalne, w tym także w zakresie zagadnień dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej, czy problemów związanych z prawem ochrony środowiska.

Szkolenie odbędzie się w Legnicy, ul. Nowodworska 1, (siedziba Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., sala konferencyjna - parter), dnia 13.06.2019r., w godz. 1000 – 1400.

Koszt udziału wynosi: 400,- zł od 1 osoby. Członkom Fundacji „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zostanie udzielony rabat w wysokości 20% ceny szkolenia.

Zapewniamy poczęstunek, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu, który prosimy przesłać faksem lub mailem do dnia 11.06.2019 roku.             

Załączniki: 
ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon Zgłoszenie na szkolenie.doc35 KB