14.02.2019r. - "Elektronizacja zamówień publicznych"

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu n/t: „Elektronizacja zamówień publicznych”.

Program szkolenia obejmuje poniższe zagadnienia:

 1. Jak udzielić zamówienia publicznego sektorowego w procedurach elektronicznych przy użyciu Miniportalu:
  • charakterystyka narzędzia
  • do czego służy,
  • jak z niego korzystać.
  • wymagania sprzętowe dotyczące Miniportalu,
  • jak zadawać pytania do przetargów oraz jak udzielać odpowiedzi,
  • jak publikować ogłoszenia,
  • jak uzyskać dostęp do klucza prywatnego i publicznego. 
 2. ePUAP a korzystanie z Miniportalu.
 3. Kwalifikowany elektroniczny podpis w zamówieniach publicznych; jak z niego korzystać; jak weryfikować certyfikaty.
 4. Rozporządzenie w sprawie elektronicznych środków komunikacji (zakres zastosowania).
 5. Postępowanie z dokumentami elektronicznymi:
  • pobieranie kluczy,
  • składanie, wycofanie oraz zmiana oferty,
  • publiczne otwarcie ofert,
  • próbki jako element oferty przetargowej.
 6. Komunikacja elektroniczna:
  • narzędzia służące do komunikacji elektronicznej,
  • forma dokumentów (oryginał czy kopia),
  • rozmiar dokumentów elektronicznych,
  • elektroniczne potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem.
 7. Forma dokumentów:
  • dokumenty elektroniczne opatrzone podpisem elektronicznym (oferty, wnioski o dopuszczenie, JEDZ, pełnomocnictwo, zobowiązania podmiotów trzecich),
  • dokumenty w formie pisemnej (protokół z postępowania, umowa, oświadczenie członków  komisji przetargowej),
  • narzędzie ESPD do wypełniania JEDZ.
 8. Pełnomocnictwo w zamówieniach publicznych:
  • e-pełnomocnictwo,
  • pełnomocnictwo dla konsorcjum,
  • zasady uzupełnienia pełnomocnictwa (terminy).
 9. Wadium jako dokument elektroniczny składany w przetargach.
 10. Archiwizowanie dokumentów elektronicznych.
 11. Zapisy SIWZ dotyczące pełnej elektronizacji.

        Szkolenie poprowadzi mec. Kinga Ławniczak, radca prawny prowadzący kancelarię w Poznaniu, praktyk specjalizujący się w zamówieniach publicznych od 1996r., szkoleniowiec, prowadzi zajęcia na podyplomowych studiach z zakresu zamówień publicznych na Politechnice Poznańskiej, posiada duże doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych przez podmioty działające w branży sektorowej,  na co dzień współpracuje z wieloma jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwami wodociągowo - kanalizacyjnymi, ciepłowniczymi, zakładami energetycznymi, spółkami gazowniczymi, PKP, uczelniami wyższymi, placówkami naukowo – badawczymi itp., posiada bogate doświadczenie w występowaniu przed Zespołami Arbitrów oraz Krajową Izbą Odwoławczą.

Szkolenie odbędzie się w Legnicy, ul. Nowodworska 1, (siedziba Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., sala konferencyjna - parter), dnia 14.02.2019r., w godz. 930 - 1430.

Koszt udziału wynosi: 400,- zł od 1 osoby. Członkom Fundacji „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zostanie udzielony rabat w wysokości 20% ceny szkolenia.

Zapewniamy poczęstunek, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu prosimy przesłać faksem lub mailem do dnia 12.02.2019 roku. 

Załączniki: