15.11.2023 - Problematyka prawna przyłączy Wod-Kan po wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2023 roku. Warunki budowy i umowne warunki utrzymania przyłączy Wod-Kan w tym usuwania awarii

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu n/t „Aktualne zagadnienia prawne, istotne dla przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych”,  w ramach którego zostaną poruszone poniższe zagadnienia:

 

PROBLEMATYKA PRAWNA PRZYŁACZY WOD-KAN

PO WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 17 MAJA 2023 ROKU.

 

WARUNKI BUDOWY I UMOWNE WARUNKI UTRZYMANIA

PRZYŁĄCZY WOD-KAN W TYM USUWANIA AWARII.

 

WCINKA, NAWIERTKA, TRÓJNIK, ZASUWA TO ELEMNTY SIECI CZY PRZYŁACZA ?

***

Czy przyłącze wodociągowe (i) lub kanalizacyjne w części wykraczającej poza granicę nieruchomości powinno być traktowane jako urządzenie?

***

Obowiązek usuwania awarii przyłączy przez przedsiębiorstwa wod.-kan.
i gminy?

***

WYKŁADOWCA: Mirosław Krzyszczak[1]

 

P R O G R A M   S Z K O L E N I A:

  1. Zakres definicji legalnych przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego na gruncie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa sądów.
  2. Warunki przyłączenia do sieci wod.-kan.: tryb postępowania, warunki przyłączenia, plan sytuacyjny, koszty wcinki, nawiertki, trójnika. Warunki „na przyłącze do przyłącza”.
  3. Budowa przyłączy na gruncie przepisów prawa budowanego, znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym, ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.
  4. Warunki przyłączenia w orzecznictwie RZGW, antymonopolowym i sądów administracyjnych.
  5. Zakres utrzymania przyłączy wod.-kan. Postanowienia umów w zakresie utrzymania przyłączy   w tym zasady usuwania awarii przyłączy.
  6. Prawo własności do przyłącza a jego posiadanie.
  7. Wyrok Sądu Najwyższego z 17 maja 2023 r. w sprawie utrzymania przyłączy wod.-kan.
  8. Panel konsultacyjny.

            Szkolenie odbędzie się w Legnicy, ul. Nowodworska 1 (siedziba Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., sala konferencyjna - parter), dnia 15.11.2023r., w godz. 1000 - 1400.

 

Koszt udziału w szkoleniu:

  • 360,- zł od 1 osoby – dla uczestników z przedsiębiorstw będących członkami Fundacji „Dolnośląskie   Forum Wodociągowe”,
  • 500,- zł od 1 osoby – dla pozostałych uczestników.

 

Formularz zgłoszenia udziału prosimy przesłać e-mailem na adres: biuro@fundacja-dfw.pl do dnia 10.11.2023 roku.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń

 

  

  

 

 

 

 

[1] Partner w kancelarii prawnej Krzyszczak & Wspólnicy Sp.k. i Krzyszczak Legal, wykładowca i trener, były konsultant prawny Forum Wodociągów Polskich, były wykładowca w m.in. Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem Komunalnym przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autor Komentarza do ustawy oraz wielu innych publikacji z zakresu regulacji prawnych sektora komunalnego m.in. w Monitorze Prawniczym, Przeglądzie komunalnym, Gazecie Samorządu i Administracji, Wspólnocie; były członek Zespołu Prawnego IGWP.

 

Załączniki: 
ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon Zgłoszenie na szkolenie-Krzyszczak.doc35 KB