16.10.2013r. - Efektywność energetyczna przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowała w dniu 16.10.2013r. szkolenie na temat „Efektywność energetyczna przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych” podczas którego omawiana była m. in. następująca problematyka:

  • optymalizacja procesów technologicznych i eksploatacyjnych z uwagi na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, z zachowaniem parametrów jakościowych i ilościowych oraz zarządzaniem ryzykiem operacyjnym,
  • audyt parametrów technicznych urządzeń istniejących i analiza opłacalności wymiany urządzeń lub zmiany technologii z uwagi na obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej,
  • domykanie bilansów energetycznych instalacji poprzez zastosowanie alternatywnych, odnawialnych źródeł energii (np. optymalizacja produkcji biogazu, fotowoltaika, itp. ).

Szkolenie poprowadził dr inż. Piotr Pazdan, doktor nauk technicznych w dziedzinie inżynierii środowiska, od 2002 roku realizuje zadania związane z zarządzaniem projektami infrastrukturalnymi współfinansowanymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach funduszy Sapard, PHARE, ISPA/FS, POIiŚ, w tym projektu wyróżnionego nagrodą „Eko - Lider Funduszu Spójności", od 2011 roku aktywnie promuje nowoczesne zasady zarządzania majątkiem trwałym w przedsiębiorstwach komunalnych w oparciu o standard PAS55, bazując na praktycznych przykładach wdrożeń w Scottish Water oraz doświadczeniach konsultantów z firmy AMCL, Guep, Saur i innych, od 2013 roku prezes Stowarzyszenia Inżynierów, Menadżerów i Ekspertów w Zarządzaniu Aktywami "Simeza", które w celach statutowych ma za zadanie promowanie światowych standardów i modeli zarządzania aktywami oraz udzielanie wsparcia firmom świadczącym usługi komunalne, autor kilkunastu publikacji z dziedziny inżynierii środowiska oraz zarządzania aktywami.