20 lat Fundacji "Dolnośląskie Forum Wodociągowe"

W październiku 2020r. przypada 20 rocznica podpisania aktu założycielskiego Fundacji „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”. Z okazji przypadającej rocznicy postaramy przybliżyć się Państwu genezę powstania oraz przedmiot działalności Fundacji.

Akt założycielski Fundacji został podpisany 3 października 2000r. przez przedstawicieli 11 przedsiębiorstw wod.-kan. z terenu dolnego śląska, były to: 

 • Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. w Bogatyni,
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bolesławcu,
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze, 
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, 
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głogowie,
 • Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp.  z o.o.,
 • Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu,
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu,
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowej Rudzie,
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrocławiu,
 • Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy.

Proces powstawania Fundacji zakończył się natomiast 5 października 2001r. poprzez wpisanie Fundacji „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” do Krajowego Rejestr Sądowego. „DFW” jest jedyną regionalną organizacją branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce działającą w formie Fundacji.

Głównymi celami przyświecającymi idei powstania Fundacji była chęć poprawy stanu ochrony środowiska i racjonalizacja korzystania z jego zasobów, popularyzacja krajowych i zagranicznych zdobyczy nauki i techniki w dziedzinie ochrony środowiska oraz wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Fundacja realizuje powyższe cele m. in. poprzez organizację szkoleń i konferencji przedstawicieli branży. Organizowane szkolenia poruszają aspekty prawne, techniczne i ekonomiczne funkcjonowania przedsiębiorstw. Stanowią one odpowiedź na potrzeby członków „DFW” oraz firm z branży wod.-kan. niezrzeszonych w Fundacji. Każdorazowo szkolenia prowadzą zapraszani goście, wyjątkowi specjaliści, posiadający wieloletnie doświadczenie w swoich dziedzinach. W roku 2020 Fundacja rozpoczęła również organizację szkoleń w formie on-line.

Dużą popularnością cieszą się organizowane przez „DFW” dwa razy w roku konferencje wodociągowe. Konferencje poświęcone są bieżącym problemom branży oraz wyzwaniom mogącym się pojawić w przyszłości.  Stanowią one idealną płaszczyznę do wymiany opinii oraz dyskusji dla kadry menedżerskiej. W konferencjach bardzo często uczestniczą przedstawiciele podobnych organizacji regionalnych z terenu całego kraju, a także przedstawiciele organizacji ogólnopolskich np. Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”  

 

Fundacja oprócz działalności szkoleniowej i konferencyjnej aktywnie współtworzy i wspiera wiele inicjatyw edukacyjnych takich jak np. organizowany corocznie dolnośląski konkurs plastyczny pod hasłem „PRZYRODA WOKÓŁ NAS – CZYSTA WODA”. Konkurs ma za zadanie zwrócić uwagę najmłodszych na problematykę jakości wód.

Najlepszym potwierdzeniem pozytywnej oceny działalności Fundacji jest jej stały rozrost. W ciągu minionych 20 lat liczba członków powiększyła się 4 krotnie i obecnie wynosi 44 przedsiębiorstwa.