21.02.2013r. - Zagadnienia prawne, istotne dla przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowała w dniu 21.02.2013r. szkolenie na temat „Zagadnienia prawne, istotne dla przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych", podczas którego omawiana była m. in. następująca problematyka:

1. obecne kierunki projektowanych zmian w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

2. projekt zmian kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami w aspekcie urządzeń przesyłowych,

3. omówienie innych bieżących problemów prawnych w zakresie działalności przedsiębiorstw wod.-kan.

     Szkolenie poprowadził prof. Bartosz Rakoczy, kierownik katedry Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu , adiunkt w katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego oraz Radca Prawny Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie" w Bydgoszczy, autor wielu publikacji m. in. z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa cywilnego.