22.02.2018r. - „Taryfa dla wody i ścieków po nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ”

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zorganizowała w dn. 22.02.2018r. szkolenie n/t: „Taryfa dla wody i ścieków po nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków .

Program szkolenia obejmował poniższe zagadnienia:

 • nowe zasady postępowania w sprawie zatwierdzenia taryf,
 • jak kalkulować cenę za wody opadowe i roztopowe,
 • „Wody Polskie” jako regulator rynku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, właściwość miejscowa, zadania, postępowanie przed organem regulacyjnym,
 •  czy i w jakim zakresie obowiązuje rozporządzenie „taryfowe” z 2006r. do czasu wydania nowego rozporządzenia,
 • wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz ich wpływ na nowe taryfy,
 • wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 3 lata:
  • projekt taryfy (obligatoryjne elementy);
  • uzasadnienie (obligatoryjne elementy);
  • przykład wniosku o zatwierdzenie taryf,
 • postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryf na wodę i ścieki w okresie „przejściowym”, w tym elementy wniosku i procedura, udział organów gminy w nowym postępowaniu „taryfowym”,
 • zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez organ regulacyjny,
 • odmowa zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez organ regulacyjny,
 • odwołania od decyzji organu regulacyjnego w sprawie zatwierdzenia bądź odmowy zatwierdzenia taryf,
 • wpływ nowego prawa wodnego na taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • panel konsultacyjny.  

            Szkolenie poprowadził Mirosław Krzyszczak, partner w kancelarii prawnej Krzyszczak & Wspólnicy Sp.k., wykładowca i trener, konsultant prawny Forum Wodociągów Polskich, wykładowca w m.in. Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem Komunalnym przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autor komentarza do ustawy oraz wielu innych publikacji z zakresu regulacji prawnych sektora komunalnego, były członek Zespołu Prawnego IGWP.