24. Międzynarodowy Kongres ENVICON

24. Międzynarodowy Kongres ENVICON

19-20 października w Poznaniu

www.envicon.abrys.pl/

 

 

Międzynarodowy Kongres ENVICON jest z pewnością jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń obejmujących zagadnienia branży ochrony środowiska. Od lat  gromadzi ekspertów, przedstawicieli biznesu, przedsiębiorstw komunalnych działających w tym obszarze oraz organizacje branżowe. Kongres gości także silną reprezentację przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej i świata nauki.

Tegoroczna 24. edycja Kongresu potrwa dwa dni, w trakcie których odbędzie się kilka sesji oraz panele dyskusyjne skupione w dwóch wiodących blokach tematycznych: woda i odpady.

Kongres, oprócz wskazywania nowych kierunków rozwoju branży, dużą uwagę skupia także na biznesie, , podkreślając znaczenie relacji biznesowych w gospodarce komunalnej, wskazując kierunki rozwoju oraz możliwe do wprowadzenia modele biznesowe i rozwiązania, na których skorzystają uczestnicy rynku, samorządy i mieszkańcy.

Wiodącymi tematami kongresu będą m.in.:

Nowy Zielony Ład i polska droga do jego osiągnięcia

Recykling i Gospodarka w obiegu zamkniętym

Potencjał energetyczny

Bioodpady – potencjał i zagospodarowanie

Efektywność instalacji oczyszczania ścieków

Mikroplastiki – znaczący problem w gospodarce

Susza i retencja – konieczność dostosowania przedsiębiorstw wod-kan

Kongresowi towarzyszy także uroczysta gala, podczas której są ogłaszane wyniki kilku środowiskowych konkursów m.in. Puchar Recyklingu.

 

Informacje na temat kongresu będą pojawiać się tutaj:

http://envicon.abrys.pl/ oraz https://www.facebook.com/envicon.abrys/

 

Sekretarz generalny Kongresu, Jaśmina Labus, 784 036 987, j.labus@abrys.pl