25.01.2022r. - Rewolucyjne zmiany przepisów w ramach tzw. „Polskiego Ładu”

   Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu on-line n/t:

 

Rewolucyjne zmiany przepisów w ramach tzw. „Polskiego Ładu”.

Program szkolenia:

 1. Zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego wprowadzane przez Polski Ład:
  - zmiana terminu opłacania składek ZUS,
  - rozszerzenie kręgu osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu,
  - nowe tytuły do ubezpieczeń - objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członków zarządów z powołania (okres podlegania ubezpieczeniom i podmiot zgłaszający),
  - zmiany w formularzach ZUS konsekwencją zmian wprowadzanych przez Polski Ład.
 2. Podstawowe założenia Polskiego Ładu:
  - podwyższenie „kwoty wolnej od podatku”,
  - nowa skala podatkowa od 2022r. - podwyższenie progu podatkowego,
  - likwidacja prawa do odliczenia składki zdrowotnej.
 3. Nowe ulgi dla pracowników i zleceniobiorców od 2022r. – cel i zasady działania nowych ulg podatkowych:
  - ulga dla klasy średniej - roczne przychody i miesięczne przychody – algorytmy stosowania,
  - ulga na powrót,
  - ulga na co najmniej czworo dzieci,
  - ulga po zakończeniu 60 roku życia w przypadku kobiet i 65 roku życia w przypadku mężczyzn – tzw. „ulga emerytalna”,
  - odliczanie składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.
 4. Omówienie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 5. Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy:
  - stosowanie „kwoty wolnej” od 2022r. – oświadczenie PIT-2,
  - wpływ zmiany wysokości kwoty wolnej na odliczanie kwoty zmniejszającej podatek,
  - rozliczenie podatku po przekroczeniu I progu podatkowego,
  - rezygnacja ze stosowania pracowniczych KUP na wniosek,
  - ryczałt z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych – zmiany,
  - zmiana miejsca zamieszkania po zakończeniu roku a właściwość urzędu skarbowego.
 6. Rozliczanie umów cywilnoprawnych - pobór podatku od 2022r.:
  - warunki zaprzestania poboru zaliczki na podatek na wniosek podatnika,
  - zmiana wysokości KUP z tytułu pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich,
  - przychody z tytułu udziału w badaniach i eksperymentach,
  - 4,70 % podatek od odpraw i odszkodowań.
 7. Naliczanie wynagrodzeń na listach płac z zastosowaniem nowych ulg podatkowych – przykłady praktyczne.
 8. Nielegalne zatrudnianie pracowników.
  - kiedy mamy do czynienia z nielegalnym zatrudnieniem?
  - konsekwencje dla pracodawcy w przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia – konsekwencje składkowe i podatkowe.
 9. Rozszerzenie katalogu zwolnień podatkowych PIT – stypendia, odsetki, odszkodowania i inne zwolnienia.
 10. Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność:
  - dochód jako podstawa obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  - ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek,
  - minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  - roczne lub miesięczne rozliczenie składki,
  - zasady zwrotu składki przez ZUS.
 11.   Zmiany w zasadach wspólnego opodatkowania małżonków.
 12.   Zmiany dla  osób samotnie wychowujących dzieci – nowa ulga.
 13.   Pytania – czas dla uczestników szkolenia.
 1. Szkolenie poprowadzi Katarzyna Sobieszczańska – niezależny ekspert i doradca ds. ZUS, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych, umów cywilnoprawnych, PPK i programu Płatnik, świadczący usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw, współpracownik kancelarii prawnych. Specjalista ds. kadr i płac  z ponad 17-letnim doświadczeniem. Praktyk od lat zainteresowany tematyką związaną z ubezpieczeniami społecznymi. Przez ponad 5 lat osoba odpowiedzialna za sprawy ZUS w jednym z największych banków w Polsce. Od kilku lat właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Ekspert-HR, prowadząca szkolenia i wspierająca firmy w zakresie spraw kadrowo-płacowych, w szczególności ubezpieczeń społecznych. Trener współpracujący z najważniejszymi firmami szkoleniowymi w kraju (BDO, INFOR, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Russell Bedford itd.). Swoje szkolenia opiera na praktyce i doświadczeniu. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Prawa Pracy na Uniwersytecie Wrocławskim. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ubezpieczeń społecznych, umów cywilnoprawnych, prawa pracy oraz obsługi programu Płatnik na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
 2. Szkolenie prowadzone będzie on-line na żywo.
 3. Termin szkolenia: 25 stycznia 2022r. od godziny 1000 do 1400
 4. Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione uczestnikom w formie elektronicznej po szkoleniu.
 5. Wymagania techniczne - dostęp do Internetu i możliwość odczytu obrazu i dźwięku, uczestnicy na adres e-mail podany w zgłoszeniu otrzymają zaproszenie z linkiem do udziału w szkoleniu;  wystarczy kliknąć w link lub przekopiować go do przeglądarki. Nie jest wymagana dodatkowa instalacja oprogramowania. Szkolenie zostanie przeprowadzone na platformie ClickMeeting, link zostanie przesłany uczestnikom w dniu poprzedzającym szkolenie.
 6. Koszt udziału w szkoleniu wynosi:
  • 250,- zł od 1 osoby – dla uczestników z przedsiębiorstw będących członkami Fundacji „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”,
  • 350,- zł od 1 osoby – dla pozostałych uczestników.

Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu prosimy przesłać e-mailem lub faksem do dnia 21.01.2022 roku.

Załączniki: 
ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon Zgłoszenie na szkolenie.doc36.5 KB