25.03.2021r. - WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WOD. – KAN. W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu on-line n/t:

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WOD. – KAN. W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW.

 

I.    Program szkolenia:

1.   Podstawy prawne oraz przepisy przejściowe – z jakiego aktu wynikają nowe zasady wydawania warunków przyłączenia do sieci; od kiedy należy stosować nowe regulacje; czy zmianie ulegną regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

2.   Warunki przyłączenia do sieci – wprowadzenie, uwagi ogólne dotyczące nowej procedury wydawania warunków przyłączenia do sieci.

3.   Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci – forma, sposób złożenia wniosku, wymagania co do treści wniosku oraz załączników, potwierdzenie złożenia, zasady prowadzenia korespondencji w toku spraw.

4.   Terminy – ustawowe terminy na wydanie warunków przyłączenia, zasady obliczania terminów.

5.   Warunki przyłączenia do sieci – co powinien zawierać dokument warunków przyłączenia do sieci w świetle nowych przepisów.

6.    Budowa i odbiór przyłączy – regulacje prawa budowlanego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, wymagana dokumentacja, czego może żądać przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne od osoby przyłączającej nieruchomość do sieci w trakcie budowy i na etapie odbioru przyłączy.

7.   Kary pieniężne za niewydanie warunków w terminie ustawowym oraz zasady ich wymiaru.

II. Szkolenie poprowadzą mec. Łukasz Ciszewski oraz mec. Mateusz Faron, radcy prawni Kancelarii Radców Prawnych „Jerzmanowski” w Poznaniu, od wielu lat współpracującej z podmiotami sektora komunalnego w Polsce.

III. Szkolenie prowadzone będzie on-line.

IV. Termin szkolenia: 25 marca 2021r. od godziny 1000 do 1400

V. Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione uczestnikom w formie elektronicznej.

VI. Wymagania techniczne - dostęp do Internetu i możliwość odczytu obrazu i dźwięku, uczestnicy na adres e-mail podany w zgłoszeniu otrzymają zaproszenie z linkiem do udziału w szkoleniu;  wystarczy kliknąć w link lub przekopiować go do przeglądarki. Link zostanie przesłany w dn. 24.03.2021r. po godz. 1200.

VII.   Koszt udziału w szkoleniu:

  • szkolenie jest bezpłatne dla uczestników z przedsiębiorstw będących członkami Fundacji „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”,
  • 399,- zł od 1 osoby – dla pozostałych uczestników.

 

Załączniki: 
ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon Zgłoszenie na szkolenie.doc36 KB