25.05.2017r. - Obowiązki administratorów danych osobowych na podstawie unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2017/2018

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zorganizowała w dniu 25.05.2017r. szkolenie na temat: „Obowiązki administratorów danych osobowych na podstawie unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2017/2018.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z:

1.   nowymi obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (D.Urz. UE L 119), w konfrontacji z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 677),

2.   zakresem odpowiedzialności skutkującym możliwością nałożenia na Administratora Danych Osobowych (ADO) kary w wysokości do 20 mln EURO lub, procentowo do 4% rocznego światowego obrotu firmy, w zależności od tego, która kara jest dotkliwsza, w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów odnoszących się do ochrony danych osobowych.

Program szkolenia obejmował:

1. Porównanie obowiązującego stanu prawnego z nowymi unijnymi regulacjami.

2. Nowe obowiązki ADO.

3. Rola ADO w procesie kształtowania kultury ochrony danych osobowych w organizacji.

4. Dotychczasowe zadania ABI w ochronie danych osobowych w organizacji.

5. Zadania DPO a modele oceny jego kompetencji.

6. Nowa dokumentacja ochrony danych osobowych w organizacji.

7. Ocena ryzyka a zagrożenia zewnętrzne, wewnętrzne i środowiskowe.

8. Udostępnianie informacji publicznej a ochrona danych osobowych w organizacji.

9. Jak uchronić się od kary?

10. Case study.

            Szkolenie poprowadził dr Dariusz Wasiak, prawnik, praktyk z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, mediator sądowy w sprawach karnych i gospodarczych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu a także adiunkt w Instytucie Nauk Społeczno – Humanistycznych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.