27.03.2015r. - Eksploatacja przepompowni ścieków

         Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowała w dniu 27.03.2015r. szkolenie na temat„Eksploatacja przepompowni ścieków”, podczas którego omawiana była m. in. następująca problematyka:

  •  przepompownie ścieków bytowych, deszczowych, bytowo – deszczowych,
  •  podstawowe założenia do projektowania przepompowni,
  •  zasady doboru pomp,
  •  badania charakterystyki pomp,
  •  wymagane układy technologiczne przepompowni,
  •  optymalny czas pracy pomp,
  •  inne zagadnienia poruszone przez uczestników.

Szkolenie poprowadził dr inż. Mieczysław Łuźniak, pracownik naukowy oraz wykładowca akademicki Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.