27.09.2018r. - „Zagadnienia prawne dla przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych”.

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu n/t: „Zagadnienia prawne dla przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych.

Program szkolenia obejmuje poniższe zagadnienia:

 1. nowelizacja prawa wodnego, która wejdzie w życie 20.09.2018r.,
 2. zmiany w windykacji należności z tytułu opłat za wodę i ścieki po nowelizacji kodeksu cywilnego, która weszła w życie 09.07.2018r.,
 3. zmiany terminów przedawnienia, silniejsza ochrona konsumentów, wzory dokumentów,
 4. wzór ugody po odcięciu dostaw wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego - case study,
 • przegląd zmian dokonanych przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2018r. o zmianie ustawy  kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw,
 • bezumowne korzystanie z wody i ścieków; umowne korzystanie z wody i ścieków,
 • wezwanie do zapłaty; zasady zaliczenia wpłat za wodę i ścieki dokonywanych przez odbiorców usług – dłużników,
 • odcięcie dostaw wody i zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego, ugoda zawierana pomiędzy odbiorcą usługi a przedsiębiorstwem wod.-kan. po odcięciu dostaw wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego,
 • charakter prawny należności za wodę i ścieki; nowe terminy przedawnienia należności za wodę i ścieki; należności przedsądowe i zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu; skrócenie podstawowych terminów przedawnienia roszczeń przysługujących od konsumentów;
 • nowy sposób liczenia upływu terminów przedawnienia należności za wodę i ścieki; silniejsza ochrona odbiorów usług będących konsumentami,
 • co z roszczeniami powstałymi i nieprzedawnionymi przed dniem wejścia w życie nowelizacji kodeksu cywilnego,
 • aktualne zasady naliczania odsetek od zaległych należności cywilnoprawnych; odsetki ustawowe za opóźnienie; odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych,
 • nowelizacja prawa wodnego; zmiany wymiaru opłaty zmiennej.

Materiały szkoleniowe obejmują wzory dokumentów dotyczących tematyki szkolenia oraz obszerny wybór orzecznictwa.

            Szkolenie poprowadzi Mirosław Krzyszczak, partner w kancelarii prawnej Krzyszczak & Wspólnicy Sp.k., wykładowca i trener, konsultant prawny Forum Wodociągów Polskich, wykładowca w m.in. Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem Komunalnym przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autor komentarza do ustawy oraz wielu innych publikacji z zakresu regulacji prawnych sektora komunalnego, były członek Zespołu Prawnego IGWP.       

            Szkolenie odbędzie się w Legnicy, ul. Nowodworska 1, (siedziba Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., sala konferencyjna - parter), dnia 27.09.2018r., w godz. 1000 - 1400.

            Koszt udziału wynosi: 400,- zł od 1 osoby. Członkom Fundacji „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zostanie udzielony rabat w wysokości 20% ceny szkolenia,

Zapewniamy poczęstunek, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu prosimy przesłać faksem lub mailem do dnia 25.09.2018 roku.     

 

Załączniki: 
ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon Zgłoszenie na szkolenie.doc35 KB