29.04.2015r. - Zagadnienia prawne istotne dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

      Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zorganizowała w dniu 29.04.2015r. szkolenie na temat: „Zagadnienia prawne istotne dla przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych”, podczas którego omawiana była m. in. następująca problematyka:
 

1. ​​Nowe rozstrzygnięcia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przyłączy: 

  • utrzymanie w kolejnych orzeczeniach nowego stanowiska SOKiK w sprawie przyłączy wodociągowych,
  • rewolucyjna zmiana stanowiska SOKiK w sprawie przyłączy kanalizacyjnych       
  • przyłącza mogą wykraczać poza granicę nieruchomości gruntowych,

2. Ustawa o prawach konsumenta – wpływ na umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

3.Zmiany prawa budowlanego istotne dla sektora wod. - kan.:

  •  budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez pozwolenia na budowę,
  •  nowe zasady dokonywania zgłoszenia,
  •  odstąpienie od obowiązku załączania do projektu warunków technicznych przyłączenia.

      Szkolenie poprowadził Mirosław Krzyszczak, partner w kancelarii prawnej Krzyszczak & Wspólnicy Sp. k., specjalizującej się w obsłudze sektora gospodarki komunalnej, konsultant prawny Forum Wodociągów Polskich, wykładowca w m.in. Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem Komunalnym przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autor Komentarza do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków  oraz wielu innych publikacji z zakresu regulacji prawnych sektora komunalnego m.in. w Monitorze Prawniczym, Przeglądzie Komunalnym, Gazecie Samorządu i Administracji, Wspólnocie; były członek Zespołu Prawnego Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.