29.11.2018r. - „Compliance w zamówieniach publicznych”

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu n/t: „Compliance w zamówieniach publicznych. Zmiany w prawie i ryzyka związane z nieprawidłowościami czy niezgodnością z prawem niosą ze sobą wiele wyzwań także w obszarze zamówień publicznych. Czy i w jakim zakresie warto myśleć o ryzyku niezgodności działalności z prawem także w zamówieniach publicznych, czy to w ramach procedury wyboru wykonawcy czy też na etapie wykonania umowy. Na te pytania odpowiemy podczas szkolenia „Compliance w zamówieniach publicznych”.

Program szkolenia obejmuje poniższe zagadnienia:

 • compliance - ochrona  reputacji czy skuteczne narzędzie do zarządzania ryzykiem niezgodności działalności z prawem;
 • komórka ds. compliance - rola, funkcje i niezależność;
 • kodeksy etyki i procedury compliance;
 • konflikty interesu;
 • ryzyko korupcji;
 • spółki wodociągowe jako administrator danych osobowych uczestników postępowania o udzielenie zamówienia;
 • problematyka związana z rozliczeniami gotówkowymi, w tym omówienie kwestii:
  •  obowiązku stosowania przelewów bankowych , w tym w zakresie wadium,
  •  transakcji w ramach tzw. gospodarki własnej;
 • czy przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy mogą mieć zastosowanie do Spółek wodociągowych, w tym Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
 • compliance w zamówieniach publicznych na przykładzie „Paktu Uczciwości”;
 • instytucja samooczyszczenia w zamówieniach publicznych a compliance;
 • jak skutecznie stworzyć i przygotować system zgłaszania nieprawidłowości;
 • wewnętrzne postępowania wyjaśniające;
 • znaczenie systemów zgłaszania nieprawidłowości i systemów compliance w świetle projektu ustawy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych;
 • szkolenia pracowników jako element compliance.

               Szkolenie poprowadzi mec. Marta Janowska z kancelarii prawnej KACZMARCZYK ORZECHOWSKI Sp.k. z/s w Warszawie, w której wspiera rozwój praktyki Compliance, zajmując się doradzaniem klientom w obszarach narażonych na ryzyko niezgodności działalności z prawem. W szczególności dotyczy to obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych. Posiada doświadczenia we wdrożeniach rozwiązań przewidzianych przez nowe przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przygotowywała procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz procedury zgłaszania nieprawidłowości. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu postępowań wyjaśniających. Praktykuje w zakresie prawa gospodarczego. Doradzała klientom, w tym grupom kapitałowym, w procesach fuzji, przejęć spółek w tym banków oraz projektach nabycia akcji/udziałów, w inwestycjach zagranicznych w Polsce. Doradzała Klientom także w kwestiach regulacyjnych, w tym także w procesach uzyskiwania zezwolenia na założenie funduszy inwestycyjnych, czy w procesie zatwierdzania prospektów emisyjnych. Przez ponad 10 lat pracowała w warszawskich biurach międzynarodowych kancelarii prawnych - Hogan & Hartson oraz K&L Gates.

               Szkolenie odbędzie się w Legnicy, ul. Nowodworska 1, (siedziba Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., sala konferencyjna - parter), dnia 29.11.2018r., w godz. 1000 - 1400.

               Koszt udziału wynosi: 400,- zł od 1 osoby. Członkom Fundacji „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zostanie udzielony rabat w wysokości 20% ceny szkolenia, Zapewniamy poczęstunek, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu, który prosimy przesłać faksem lub mailem do dnia 27.11.2018 roku.     

Załączniki: 
ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon Zgłoszenie na szkolenie-Janowska.doc35 KB