30.09.2014r. - Optymalizacja procesów w oczyszczalniach ścieków komunalnych

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowła w dniu 30.09.2014r. szkolenie na temat „Optymalizacja procesów w oczyszczlniach ścieków komunalnych”, podczas którego omawiana była m. in. następująca problematyka:

  • potrzeby i możliwości optymalizacji kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków,
  • zasoby energii i surowców w strumieniu ścieków komunalnych,
  • przemiany energii chemicznej zanieczyszczeń organicznych oraz ich związek z zapotrzebowaniem na  energię elektryczną i możliwością produkcji energii w oczyszczalni ścieków,
  • możliwości obniżenia zapotrzebowania na energię w oczyszczalni ścieków,
  • możliwości wzrostu produkcji energii w oczyszczalni ścieków,
  • perspektywy samowystarczalności energetycznej oczyszczalni ścieków komunalnych.

    Szkolenie poprowadził prof. dr hab. inż.  Ryszard Szetela, pracownik naukowy Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska, Zakładu Naukowo - Dydaktycznego Technologii Oczyszczania Wody i Ścieków Politechniki Wrocławskiej.