Aktualności

Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw opublikowana w Dzienniku Ustaw

Tekst ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw został opublikowany pod pozycją 2180 w Dzienniku Ustaw z dn. 27.11.2017r..

Ustawa o ZZWZOŚ podpisana przez Prezydenta

Pan Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

14.12.2017r. - "Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków"

   Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zorganizowała w dn.14.12.2017r.

XXI edycja Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON Environment

„Bogactwo idei dla środowiska” to hasło które towarzyszyło dwudziestej pierwszej edycji Kongresu

Odpowiedzialność karna za rozliczenia podatkowe

Od dnia 1 marca 2017 r. weszła w życie historyczna zmiana Kodeksu Karnego, który do przestępstw pospolitych zaliczył wystawianie podrobionych i przerobionych faktur VAT lub posługiwanie się tymi fakturami dla potrzeb rozliczeń podatkowych.

Strony