Aktualności

Innowacyjny monitoring sieci w MPWiK S.A.

Jednym z uciążliwych problemów sieci wodociągowych na całym świecie są ukryte wycieki. Woda może przez całe miesiące wsiąkać w grunt, zamiast trafiać do odbiorców.

Wybory czlonków Rady IGWP

W dniu 19 czerwca 2017 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Legnicki Dzień Dziecka z saturatorem

W dn. 01.06.2017r. Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Konferencja „Nowe obowiązki przedsiębiorstw wodociągowych w świetle projektu ustawy Kodeks urbanistyczno – budowlany”

W dniach 20-21 kwietnia 2017r. odbyła się kolejna dolnośląska konferencja wodociągowa, zorganizowana przez Fundację „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”.

Strony