Aktualności

27.03.2015r. - Eksploatacja przepompowni ścieków

         Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowała w dniu 27.03.2015r.

25.11.2014r. - Zmiana stanowiska UOKIK

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowała w dniu 25.11.2014r.

30.09.2014r. - Optymalizacja procesów w oczyszczalniach ścieków komunalnych

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowła w dniu 30.09.2014r.

11.06.2014r. - Praktyczne aspekty kwietniowej nowelizacji Prawa zamówień publicznych

  Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowała w dniu 11.06.2014r.

07.05.2014r. - Eksploatacja i naprawa sieci kanalizacyjnej

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowała w dn. 07.05.2014r.

Strony