Aktualności

Konferencja 24-25.04.2014r

   W dniach 24-25 kwietnia 2014r. w hotelu LAS w Piechowicach odbyła się kolejna już dolnośląska konferencja wodociągowa zorganizowana przez Fundację „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”.

24.01.2014r. - Prawo zamówień publicznych po nowelizacji

Fundacja "Dolnośląskie Forum Wodociagowe" z siedzibą w Legnicy zorganizowała w dn. 24.01.2014r.

05.12.2013r. - Przygotowanie i realizacja inwestycji celu publicznego - roboty budowlane z wykorzystaniem warunków kontraktowych FIDIC

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorgnizowała w dniu 05.12.2013r.

WOD-KAN-EKO 2013

    W dniach 5-7 listopada w hotelu HASTON we Wrocławiu odbyła się konferencja WOD-KAN-EKO 2013. Konferencję honorowym patronatem objeła Fundacja "Dolnoślkąskie Forum Wodociągowe". Omawiano zagadnienia związane m. in. z: gospodarką osadową, nowoczesnymi rozwiązaniami z dziedziny IT oraz efektywnością energetyczną.

16.10.2013r. - Efektywność energetyczna przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowała w dniu 16.10.2013r.

Strony