Aktualności

04.04.2013r. - Praktyczne zagadnienia dotyczące eksploatacji oczyszczalni ścieków

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowała w dn. 04.04.2013r.

21.02.2013r. - Zagadnienia prawne, istotne dla przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowała w dniu 21.02.2013r.

Strony