Aktualności

Rozporządzenie taryfowe opublikowane

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (Dz. U. z 2018r., poz. 472)

Projekt rozporządzenia taryfowego

Uprzejmie informujemy, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia taryfowego z dnia 13 lutego 2018 r.

Różne cele poboru wody - stanowisko Wód Polskich

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. przesłała wewnętrzną interpretację przepisów Prawa wodnego z dnia 2 lutego 2018 r.

22.02.2018r. - „Taryfa dla wody i ścieków po nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ”

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zorganizowała w dn. 22.02.2018r.

Cele poboru wody - stanowisko RZGW we Wrocławiu

W dniu dzisiejszym Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.

Strony