Aktualności

Dolnośląski Konkurs Plastyczny "Czysta Woda"

Z okazji przypadającego 22 marca Światowego Dnia Wody, Fundacja "Dolnośląskie Forum Wodociągowe" wraz z Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Instrukcja wypełniania Tabeli I - załącznika do uzasadnienia wniosku taryfowego

Uprzejmie informujemy, że na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opublikowana została instrukcja dotycząca wypełnienia Tabeli I – załącznika do uzasadnienia wnios

Rozporządzenie taryfowe opublikowane

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (Dz. U. z 2018r., poz. 472)

Projekt rozporządzenia taryfowego

Uprzejmie informujemy, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia taryfowego z dnia 13 lutego 2018 r.

Różne cele poboru wody - stanowisko Wód Polskich

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. przesłała wewnętrzną interpretację przepisów Prawa wodnego z dnia 2 lutego 2018 r.

Strony