Aktualności

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Dolnośląski Konkurs Plastyczny "Czysta Woda"

Z okazji przypadającego 22 marca Światowego Dnia Wody, Fundacja "Dolnośląskie Forum Wodociągowe" wraz z Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Instrukcja wypełniania Tabeli I - załącznika do uzasadnienia wniosku taryfowego

Uprzejmie informujemy, że na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opublikowana została instrukcja dotycząca wypełnienia Tabeli I – załącznika do uzasadnienia wnios

Rozporządzenie taryfowe opublikowane

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (Dz. U. z 2018r., poz. 472)

Strony