Dolnośląska konferencja wodociągowa 27-28.04.2023r.

W dniach 27 - 28 kwietnia 2023r. w Kudowie Zdroju, odbyła się kolejna dolnośląska konferencja wodociągowa, której organizatorem była Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”. Hasło przewodnie brzmiało: „Współpraca środowiska akademickiego z branżą wod. - kan. na przykładzie Politechniki Wrocławskiej”. Uczestnicy konferencji wysłuchali dwóch wystąpień przedstawicieli Politechniki Wrocławskiej. Prezentację pt. „Łączy nas woda – porozmawiajmy o współpracy”, przedstawił dr hab. inż. Bartosz Kaźmierczak, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska. Natomiast zagadnienie „Innowacyjne projekty infrastrukturalne i cyfrowe”, przedstawił mgr inż. Bartosz Zych z Centrum Innowacji i Biznesu. Gośćmi konferencji byli również: Paweł Sikorski - Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” oraz Tadeusz Rzepecki – Przewodniczący Rady IGWP, którzy omówili problemy związane z zatwierdzaniem taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, głównie w obszarze wniosków o skrócenie taryf. Przedstawiono również działania Izby w zakresie uczestnictwa w procesie tworzenia prawa branżowego. W konferencji uczestniczyły osoby zarządzające przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi, zrzeszonymi w Fundacji „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” oraz goście z zaprzyjaźnionych stowarzyszeń branżowych: Regionalnego Stowarzyszenia Wodociągowego z/s w Olsztynie oraz Pomorskiego Forum Wodociągowego. Partnerami konferencji były firmy: Pojazdy Komunalne Tymborowscy, UPONOR Infra, Inventage, InfoSolutions, Diehl Metering, Aliaxis Poland oraz Mediatis.