Dolnośląska konferencja wodociągowa - 31 III - 1 IV 2022r.

W dniach 31 marca - 1 kwietnia 2022r. w Polanicy - Zdroju, odbyła się dolnośląska konferencja wodociągowa, organizowana cyklicznie przez Fundację „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”. Hasło przewodnie brzmiało: „POLSKI ŁAD w przedsiębiorstwach wodociągowo - kanalizacyjnych”. Referat związany z główną tematyką konferencji, dotyczący finansowych skutków dla spółek komunalnych w zakresie podatku dochodowego, podatku VAT oraz podatku od nieruchomości, przedstawili dr Paweł Grzybowski i mec. Michał Kostrzewa z kancelarii prawnej Ziemski & Partners z Poznania. Kolejny blok tematyczny dotyczył innych bieżących problemów branżowych. Dr inż. Tadeusz Rzepecki – Przewodniczący Rady IGWP oraz mec. Paweł Sikorski, reprezentujący Dział Prawny IGWP, omówili zagadnienia związane z projektowanymi zmianami w kluczowych dla przedsiębiorstw wod.-kan. przepisach prawa oraz bieżącą sytuację w branży, w szczególności w kontekście sytuacji kryzysowej jaką jest trwający w Ukrainie konflikt zbrojny. W konferencji uczestniczyły tradycyjnie osoby zarządzające przedsiębiorstwami wodociągowo - kanalizacyjnymi, zrzeszonymi w Fundacji „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” oraz goście z zaprzyjaźnionych stowarzyszeń: Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Mazowieckiego z/s w Warszawie oraz Regionalnego Stowarzyszenia Wodociągowego  z/s w Olsztynie. Partnerami konferencji były firmy: Robotics Smart Solutions, Elmodis, Eutit, Jafar, Pojazdy Komunalne Tymborowscy, Kessel i Uponor.