Dolnośląska konferencja wodociągowa 6-7.10.2022r.

W dniach 6 - 7 października 2022r. w Karpaczu, odbyła się dolnośląska konferencja wodociągowa, organizowana cyklicznie przez Fundację „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”. Hasło przewodnie brzmiało: „Branża wod.-kan. w świetle bieżących makroekonomicznych procesów gospodarczych”. Wśród prezentacji merytorycznych, Krzysztof Dąbrowski - Prezes IGWP omówił zagadnienia związane z działaniami Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w zakresie prowadzonych rozmów z organami administracji państwowej, głównie dotyczących procesu zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Natomiast Tadeusz Rzepecki – Przewodniczący Rady IGWP, przedstawił referaty dotyczące nowej dyrektywy „ściekowej” wraz ze związanymi z nią koniecznymi zmianami w przepisach krajowych oraz stanu branży wod.-kan. w świetle danych GUS za 2021r. Problemy związane z podejmowanymi przez Izbę działaniami w obszarze prawno – legislacyjnym przedstawił mec. Pan Paweł Sikorski, reprezentujący Dział Prawny IGWP. W konferencji udział wziął również Piotr Ziętara, Prezes Wodociągów Miasta Krakowa S.A., który przedstawił metody nowoczesnego zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie wod.-kan. W konferencji uczestniczyły osoby zarządzające przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi, zrzeszonymi w Fundacji „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” oraz goście z zaprzyjaźnionych stowarzyszeń: Regionalnego Stowarzyszenia Wodociągowego z/s w Olsztynie, Lubuskiego Forum Wodociągowego oraz Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego. Partnerami konferencji były firmy: Endress + Hauser Polska Sp. z o.o.,  Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., All4Aqua Robert Link, Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o., Huber Technology Sp. z o. o., JAFAR S.A. oraz UPONOR Infra Sp. z o.o.