Instrukcja wypełniania Tabeli I - załącznika do uzasadnienia wniosku taryfowego