Kategoria 1

15.11.2023 - Problematyka prawna przyłączy Wod-Kan po wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2023 roku. Warunki budowy i umowne warunki utrzymania przyłączy Wod-Kan w tym usuwania awarii

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu n/t „Aktualne zagadnienia prawne, istotne dla przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych”,  w ramach którego zostaną poruszone poniższe zagadnienia:

 

PROBLEMATYKA PRAWNA PRZYŁACZY WOD-KAN

PO WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 17 MAJA 2023 ROKU.

 

WARUNKI BUDOWY I UMOWNE WARUNKI UTRZYMANIA

Strony