Kategoria 1

Tarcza antykryzysowa: REALIZACJA UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (WAŻNE!)

Niespodziewane i dolegliwe zakłócenia funkcjonowania większości gałęzi gospodarki na skutek epidemii COVID-19 to problem zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających sektora zamówień publicznych. Oczywistym jest, że perturbacje związane z przepływem towarów i świadczeniem pracy przez pracowników powodują trudności w realizacji zawartych umów. Wymusza to zmiany terminów, a często także sposobu realizacji umów, czy wręcz czasową niecelowość wykonania tychże umów.

Koronawirus a okresowe badania lekarskie

W dobie epidemii koronawirusa może powstać problem z przeprowadzeniem przez pracowników okresowych badań lekarskich. Powstaje pytanie, jak należy kwalifikować okres, w którym pracownik nie posiada ważnych okresowych badań lekarskich (np. wskutek zamknięcia placówki medycznej, z którą pracodawca ma podpisaną umowę), w szczególności czy za ten okres pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę.

 

Strony