Kategoria 1

Spotkanie z Zarządem Lubuskiego Forum Wodociągowego

W dniu 13.09.2019r. w  Legnicy odbyło się spotkanie Zarządów: Fundacji „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” oraz Stowarzyszenia Lubuskie Forum Wodociągowe. Omówiono bieżące problemy, z którymi borykają się przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne oraz zasady przyszłej merytorycznej współpracy pomiędzy organizacjami branżowymi. Obie strony spotkania wyraziły głębokie przekonanie, że współpraca pomiędzy LFW i DFW służyć będzie wymianie doświadczeń oraz realizacji ewentualnych wspólnych przedsięwzięć, w obszarze technicznym, prawnym oraz szkoleniowym.

13.06.2019r. - Dostęp do informacji publicznej

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu n/t: „Dostęp do informacji publicznej.

 

Program szkolenia obejmuje poniższe zagadnienia:

1.   Pojęcie informacji publicznej w świetle doktryny i orzecznictwa sądów administracyjnych, zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy.

2.   Formy udostępniania informacji, ze szczególnym uwzględnieniem udostępnienia informacji na wniosek; omówienie procedury postępowania.

Kongres Branży Wod-Kan ENVICON Water

Dialog pomiędzy partnerami - taka właśnie jest idea zbliżającego się czołowego wydarzenia w branży wod-kan. Czwarta edycja Kongresu ENVICON Water odbędzie się 17-18 czerwca w Warszawie.

Kongres jest miejscem dialogu między partnerami ze świata nauki, biznesu i polityki, których wspólnym celem jest rozwój branży i sprostanie zaostrzającym się wymogom prawnym, mającym przynieść poprawę stanu środowiska. Kongres ENVICON Water to 5 sesji tematycznych poruszających najważniejsze tematy branży wod-kan.

 

 

Strony