Kategoria 1

Webinarium - Nowe Prawo zamówień publicznych w branży wod-kan

Za kilka miesięcy wchodzi w życie nowe Prawo zamówień publicznych. Nowa ustawa to trzykrotnie więcej przepisów, nowe i stare regulacje napisane w odmienny sposób.

Zaproszenie do udziału w webinarium kierowane jest do osób zajmujących się w praktyce zawodowej ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w sektorze wod-kan.

W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z kluczowymi zmianami w Prawie zamówień publicznych, a omówione zostaną m. in. :

20 lat Fundacji "Dolnośląskie Forum Wodociągowe"

W październiku 2020r. przypada 20 rocznica podpisania aktu założycielskiego Fundacji „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”. Z okazji przypadającej rocznicy postaramy przybliżyć się Państwu genezę powstania oraz przedmiot działalności Fundacji.

Akt założycielski Fundacji został podpisany 3 października 2000r. przez przedstawicieli 11 przedsiębiorstw wod.-kan. z terenu dolnego śląska, były to: 

Strony