Kategoria 1

Konferencja Stormwater Poland 2017

Fundacja Dolnośląskie Forum Wodociągower uprzejmie informuje, że spółka RETENCJAPL przygotowywuje konferencję Stormwater Poland 2017,  której tematyka dotyczyć będzie zagadnień związanych z wodami opadowymi.Na konferencji swój udział potwierdzili przedstawiciele kluczowych instytucji, m.in. takich jak Ministerstwo Środowiska, NFOŚ, IGWP, KZGW, Przedstawiciele spółek Wodociągowych oraz doświadczeni praktycy z kraju i z zagranicy.

Webinarium

Gdańska fundacja Wody zaprasza na webinarium:

E-18 Suszenie termiczne osadów odwodnionych – czy musi być drogie?

Szkolenie internetowe będzie przeprowadzone w formie studium przypadku dla oczyszczalni o wielkości 100 000 RLM.

 

Webinarium odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017r. o godzinie 10:00

 

Strony