Kategoria 1

Przystąpienie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy - Zdroju Sp. z o.o.

Fundacja Dolnośląskie Forum Wodociągowe uprzejmie informuje, że dnia 15 grudnia 2016r. Zarząd Fundacji przyjął w poczet członków DFW, Miejski Zakład Komunalny w Polanicy - Zdroju. W związku z powyższym liczba członków Fundacji wzrosła do 37 przedsiębiorstw.

                                                           

Strony