Kategoria 1

11.01.2017r. - Ustawa z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”, zorganizowała w dniu 11.01.2017r. szkolenie na temat „Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami”, podczas którego omawiana była m. in. następująca problematyka:

 

1. Informacje ogóle

Przystąpienie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy - Zdroju Sp. z o.o.

Fundacja Dolnośląskie Forum Wodociągowe uprzejmie informuje, że dnia 15 grudnia 2016r. Zarząd Fundacji przyjął w poczet członków DFW, Miejski Zakład Komunalny w Polanicy - Zdroju. W związku z powyższym liczba członków Fundacji wzrosła do 37 przedsiębiorstw.

                                                           

Strony