Kategoria 1

06.10.2016r. - Zarządzanie jakością wody w przedsiębiorstwach wodociągowych

    Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”, zorganizowała w dniu 06.10.2016r. szkolenie na temat „Zarządzanie jakością wody w przedsiębiorstwach wodociągowych w aspekcie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”, podczas którego omawiana była m. in. następująca problematyka:

08.09.2016r. - Wpływ nowelizacji Prawa zamówień publicznych na udzielanie zamówień sektorowych

    Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”, zorganizowała w dniu 08.09.2016r. szkolenie na temat „Wpływ nowelizacji Prawa zamówień publicznych na udzielanie zamówień sektorowych ”, podczas którego omawiana była m. in. następująca problematyka:

1.    Nowe definicje legalne (środki komunikacji elektronicznej, zamówienie sektorowe) oraz ich wpływ na udzielanie zamówień sektorowych. 
2.    Zamówienia sektorowe w świetle nowelizacji Pzp:

Strony