Kategoria 1

24.05.2016r. - Zarządzanie projektem infrastrukturalnym w ramach POIiŚ na lata 2014 - 2020

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zorganizowała w dniu 24.05.2016r. szkolenie na temat: „Zarządzanie projektem infrastrukturalnym w ramach POIiŚ na lata 2014 - 2020 (rozliczanie, kontrola, promocja i trwałość projektów)”, podczas którego omawiana była m. in. następująca problematyka:

  1. Główne zobowiązania beneficjenta w kontekście zarządzania projektem współfinansowanym ze środków POIiŚ w latach 2014-2020:

16.12.2015r. - Podatek od nieruchomości w rozumieniu nowelizacji ustawy Prawo budowlane z dn. 20.03.2015r.

  Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy oraz Instytut Rachunkowości i Podatków w Warszawie, zorganizowali szkolenie na temat „Podatek od nieruchomości w rozumieniu nowelizacji ustawy Prawo budowlane z dn. 20.03.2015r.”, podczas którego omawiana była m. in. następująca problematyka:

Strony