Kategoria 1

29.04.2015r. - Zagadnienia prawne istotne dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

      Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zorganizowała w dniu 29.04.2015r. szkolenie na temat: „Zagadnienia prawne istotne dla przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych”, podczas którego omawiana była m. in. następująca problematyka:
 

1. ​​Nowe rozstrzygnięcia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przyłączy: 

25.11.2014r. - Zmiana stanowiska UOKIK

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowała w dniu 25.11.2014r. szkolenie na temat Zmiana stanowiska UOKiK w sprawie wykładni definicji przyłączy; zakres warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej określanych przez gminy i przedsiębiorstwa wod. - kan. w związku ze zmianą stanowiska UOKiK-u oraz nowelizacją prawa geodezyjnego i kartograficznego”, podczas którego omawiana była m. in. następująca problematyka:

Strony