Kategoria 1

11.06.2014r. - Praktyczne aspekty kwietniowej nowelizacji Prawa zamówień publicznych

  Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowała w dniu 11.06.2014r. szkolenie na temat „Praktyczne aspekty kwietniowej nowelizacji Prawa zamówień publicznych”, podczas którego omawiana była m. in. następująca problematyka:

1)  zamówienia do 30.000 euro jako zamówienie publiczne:

  • zwolnienia podmiotowe,
  • zwolnienia przedmiotowe wprowadzone nowelizacją,

2) planowanie, szacowanie zamówień w kontekście zakazu podziału zamówień na części,

07.05.2014r. - Eksploatacja i naprawa sieci kanalizacyjnej

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowała w dn. 07.05.2014r. szkolenie na temat „Eksploatacja i naprawa sieci kanalizacyjnej”, podczas którego omawiana była m. in. następująca problematyka:

1) zagrożenia korozyjne w przewodach kanalizacji ściekowej, podstawowe przyczyny uszkodzeń konstrukcji tych obiektów, wybrane wytyczne eksploatacyjne,

2) badania stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych przełazowych i nieprzełazowych, w tym:

Strony