Kategoria 1

25.11.2014r. - Zmiana stanowiska UOKIK

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowała w dniu 25.11.2014r. szkolenie na temat Zmiana stanowiska UOKiK w sprawie wykładni definicji przyłączy; zakres warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej określanych przez gminy i przedsiębiorstwa wod. - kan. w związku ze zmianą stanowiska UOKiK-u oraz nowelizacją prawa geodezyjnego i kartograficznego”, podczas którego omawiana była m. in. następująca problematyka:

11.06.2014r. - Praktyczne aspekty kwietniowej nowelizacji Prawa zamówień publicznych

  Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowała w dniu 11.06.2014r. szkolenie na temat „Praktyczne aspekty kwietniowej nowelizacji Prawa zamówień publicznych”, podczas którego omawiana była m. in. następująca problematyka:

1)  zamówienia do 30.000 euro jako zamówienie publiczne:

  • zwolnienia podmiotowe,
  • zwolnienia przedmiotowe wprowadzone nowelizacją,

2) planowanie, szacowanie zamówień w kontekście zakazu podziału zamówień na części,

Strony