Kategoria 1

29.04.2015r. - Zagadnienia prawne istotne dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

      Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zorganizowała w dniu 29.04.2015r. szkolenie na temat: „Zagadnienia prawne istotne dla przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych”, podczas którego omawiana była m. in. następująca problematyka:
 

1. ​​Nowe rozstrzygnięcia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przyłączy: 

Strony