Kategoria 1

24.01.2014r. - Prawo zamówień publicznych po nowelizacji

Fundacja "Dolnośląskie Forum Wodociagowe" z siedzibą w Legnicy zorganizowała w dn. 24.01.2014r. szkolenie na temat "Prawo zamówień publicznych po nowelizacji", podczas którego omawiana była m. in. następująca tematyka:

- zmiana progów stosowania ustawy, kursu euro oraz progów unijnych w zakresie przekazywania ogłoszeń do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

- nowe sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za rok 2013,

05.12.2013r. - Przygotowanie i realizacja inwestycji celu publicznego - roboty budowlane z wykorzystaniem warunków kontraktowych FIDIC

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorgnizowała w dniu 05.12.2013r. szkolenie na temat „Przygotowanie i realizacja inwestycji celu publicznego - roboty budowlane z wykorzystaniem warunków kontraktowych FIDIC, podczas którego omawiana była m. in. następująca problematyka:

Strony