Kategoria 1

13.06.2019r. - Dostęp do informacji publicznej

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu n/t: „Dostęp do informacji publicznej.

 

Program szkolenia obejmuje poniższe zagadnienia:

1.   Pojęcie informacji publicznej w świetle doktryny i orzecznictwa sądów administracyjnych, zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy.

2.   Formy udostępniania informacji, ze szczególnym uwzględnieniem udostępnienia informacji na wniosek; omówienie procedury postępowania.

Kongres Branży Wod-Kan ENVICON Water

Dialog pomiędzy partnerami - taka właśnie jest idea zbliżającego się czołowego wydarzenia w branży wod-kan. Czwarta edycja Kongresu ENVICON Water odbędzie się 17-18 czerwca w Warszawie.

Kongres jest miejscem dialogu między partnerami ze świata nauki, biznesu i polityki, których wspólnym celem jest rozwój branży i sprostanie zaostrzającym się wymogom prawnym, mającym przynieść poprawę stanu środowiska. Kongres ENVICON Water to 5 sesji tematycznych poruszających najważniejsze tematy branży wod-kan.

 

 

Strony