Kategoria 1

04.04.2013r. - Praktyczne zagadnienia dotyczące eksploatacji oczyszczalni ścieków

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowała w dn. 04.04.2013r. szkolenie na temat „Praktyczne zagadnienia dotyczące eksploatacji oczyszczalni ścieków, podczas którego omawiana była m. in. następująca problematyka:

1.       gospodarka biogazowa na oczyszczalni ścieków, w tym: eksploatacja ciągu biogazowego oczyszczalni z układami kogeneracji włącznie oraz wpływ rodzaju podawanych do procesu fermentacji osadów na warunki eksploatacji komór fermentacyjnych i występujące uciążliwe zjawiska eksploatacyjne,

21.02.2013r. - Zagadnienia prawne, istotne dla przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowała w dniu 21.02.2013r. szkolenie na temat „Zagadnienia prawne, istotne dla przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych", podczas którego omawiana była m. in. następująca problematyka:

1. obecne kierunki projektowanych zmian w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

2. projekt zmian kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami w aspekcie urządzeń przesyłowych,

Strony