Kategoria 1

Zmiana definicji ścieków - artykuł

Praktyka ukazuje nowe obszary problematyczne związane ze zmianą definicji ścieków. Jak się okazuje, brak możliwości objęcia taryfami wód opadowych lub roztopowych oraz konieczność zawierania nowych umów, to tylko wierzchołek góry lodowej. Kolejne wątpliwości przy stosowaniu przepisów pojawiają się na tle podatkowym oraz prawa zamówień publicznych. O konsekwencjach wejścia w życie Prawa wodnego i wyłączenia deszczówki z definicji ścieków w tekście pt.

Sądy kwestionują sposób ustalenia opłat stałych przez Wody Polskie

Zgodnie z informacją przesłaną przez Kancelarię Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Współnicy Sp. K. Fundacja "DFW" informuje, że z uwagi na skargi składane do sądów administracyjnych od decyzji Wód Polskich w przedmiocie ustalenia opłat za usługi wodne za pobór wód, od początku lipca bieżącego roku publikowane są kolejne wyroki rozstrzygające wątpliwości, które branża wodociągowo-kanalizacyjna zgłaszała już na etapie prac legislacyjnych.

Strony