Kategoria 1

Nowelizacja prawa wodnego przyjęta przez senat bez poprawek

Zgodnie z informacją przesłaną przez Kancelarię Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Współnicy Sp. K. Fundacja "DFW" informuje, że zakończyło się 64. posiedzenie Senatu. W ostatnim dniu przyjętych zostało szereg ustaw, w tym m.in. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Co istotne, zgodnie z rekomendacją Komisji Środowiska oraz Komisji Infrastruktury nowelizację Prawa wodnego przyjęto bez poprawek. Tym samym, zostanie ona przekazana Prezydentowi do podpisu.

Szkolenie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH

Fundacja "Dolnośląskie Forum Wodociągowe" uprzejmie informuje, że Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH organizuje w dn. 24.05.2018r. szkolenie nt. '"Bezpieczeństwo zdrowotne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zasady jego oceny - aktualne wymagania w świetle nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia". 

Szczegółowa oferta szkolenia dostępna jest w załączniku.

Strony