Kategoria 1

25.03.2021r. - WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WOD. – KAN. W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu on-line n/t:

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WOD. – KAN. W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW.

 

I.    Program szkolenia:

1.   Podstawy prawne oraz przepisy przejściowe – z jakiego aktu wynikają nowe zasady wydawania warunków przyłączenia do sieci; od kiedy należy stosować nowe regulacje; czy zmianie ulegną regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Webinarium - Nowe Prawo zamówień publicznych w branży wod-kan

Za kilka miesięcy wchodzi w życie nowe Prawo zamówień publicznych. Nowa ustawa to trzykrotnie więcej przepisów, nowe i stare regulacje napisane w odmienny sposób.

Zaproszenie do udziału w webinarium kierowane jest do osób zajmujących się w praktyce zawodowej ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w sektorze wod-kan.

W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z kluczowymi zmianami w Prawie zamówień publicznych, a omówione zostaną m. in. :

20 lat Fundacji "Dolnośląskie Forum Wodociągowe"

W październiku 2020r. przypada 20 rocznica podpisania aktu założycielskiego Fundacji „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”. Z okazji przypadającej rocznicy postaramy przybliżyć się Państwu genezę powstania oraz przedmiot działalności Fundacji.

Akt założycielski Fundacji został podpisany 3 października 2000r. przez przedstawicieli 11 przedsiębiorstw wod.-kan. z terenu dolnego śląska, były to: 

Strony