Kategoria 1

Cele poboru wody - stanowisko RZGW we Wrocławiu

W dniu dzisiejszym Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.otrzymała od jednego z Klientów pisemne stanowisko RZGW we Wrocławiu w sprawie obowiązku uiszczania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne różnych opłat zmiennych za pobór wody (udzielone w odpowiedzi na pismo przekazane przez Klienta organowi, opracowane na podstawie przesłanego przez Kancelarie projektu). Skan pisma przesyłamy w załączeniu.

07.02.2018r. - Zarządzanie jakością wody w przedsiębiorstwach wodociągowych w aspekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”, zorganizowała w dn. 07.02.2018r. szkolenie na temat „Zarządzanie jakością wody w przedsiębiorstwach wodociągowych w aspekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”

Strony